مجموعه ابزار راینو- گراسهاپر- آرشیکد

مجموعه ابزار راینو- گراسهاپر- آرشیکد بهترین ابزارهای طراحی را در مراحل مختلف با هم مرتبط نموده و فاصله بین فرایند طراحی ازمراحل اولیه تا مدل اطلاعات ساختمان را پر می کنند. این مجموعه ابزار راه حلی یکپارچه برای انتقال هندسی دو طرفه و ترجمه اشکال پایه ی هندسی به عناصر کامل بیم در حین مدل سازی الگوریتمی و قابلیت ویرایش آن را ارایه می دهند.

شرکت بی آی جی و طراحی الگوریتمی

جیکوب آندرسون مدیر بیم در شرکت بی آی جی، تجربه خود را در استفاده از فرم-آزاد، طراحی الگوریتمی و فن آوری بیم در این ویدیو به اشتراک می گذارد و نشان می دهد چگونه بهترین استفاده را از ابزارهای نرم افزاری که در طول دوره مراحل طراحی مورد استفاده هستند، می برد.

 

راه حل ها

 ارتباط زنده ی گراس هاپر و آرشیکد

قابلیت ایجاد و اعمال تغییرات به صورت مستقیم توسط گراسهاپر در عناصر بیم در نرم افزار آرشیکد

ورودی و خروجی از راینو

قابلیت تبادل فایل های راینو به آرشکید و بالعکس

مبدل راینو و GDL

قابلیت ایجاد اشیاء‌ و مدلهای GDL در راینو

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.