ارتباط زنده ی گراسهاپر و آرشیکد

قابلبت ایجاد و اعمال تغییرات به صورت مستقیم توسط گراسهاپر در عناصر بیم در نرم افزار آرشیکد

 

ایجاد و دستکاری عناصراین ابزار، نرم افزارهای راینو و گراسهاپر و آرشیکد را قادر می سازد تا مستقیماً با هم ارتباط برقرار کنند تا یک مدل بیم به طور کامل یا جزیی از طریق رابط برنامه نویسی بصری گراسهاپر را ایجاد و اداره نمایند. طراحانی که اخیراً کار آنها بر پایه نرم افزارهای راینوو گراسهاپر و آرشیکد بوده می توانند از این قابلیت های فوق العاده به نفع خود استفاده کنند. ماهیت اتصال زنده، شرکت پذیر و دوطرفه، توانمندی کاربران را افزایش داده و امکان استفاده از این ارتباط زنده را در حالات متعدد فراهم می نماید. در پروژه هایی که طراحی در درجه اول به وسیله مجموعه ابزار راینو و گراسهاپر تعریف می شوند، کاربران می توانند با استفاده ازاتصال نرم افزار های گراسهاپر و آرشیکد، طراح اولیه خود را به مدل بیم تبدیل کرده و توانایی های ویرایش الگوریتمی را حفظ نمایند. در موارد دیگر، نرم افزار گراسهاپر/ راینو (یا دیگر الحاقات نرم افزاری راینو) می توانند برای تکمیل پروژه بیم موجود با عملکردهای الگوریتمی یا محیط مدل فرم آزاد در هر مرحله از فرایند طراحی مورد استفاده قرار گیرند. در این شرایط، چارچوب یا مرجع هندسه برای قسمتی که در گراسهاپر طراحی شده است می تواند مستقیماً از خود نرم افزار آرشیکد گرفته شود.

برندگان را از GRAPHISOFT را 'الگوریتمی طراحی ملاقات BIM' مسابقه.

مشاهده نرم افزارهای آرشیکد، راینو و گراسهاپر به صورت پروژه محور

برای مشاهده گردش کار با ارتباط مستقیم و در زمان واقعی بین نرم افزارهای آرشیکد، راینو و گراسهاپر به صورت عملی؛ لطفا ویدیو های زیر که سناریوهای متفاوت گردش کار این فناوری را ارایه می دهند را تماشا نمایید!

ایجاد سایه بان با فرم - آزاد

ایجاد یک برج پارامتری

ایجاد یک سطح مثلثی با ابزار مورف در نرم افزار آرشیکد

ایجاد یک نرده پارامتری

ایجاد پانل های خورشیدی الگوریتمی

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.