افزودنی نرم افزاری ورودی/ خروجی راینو

تبادل مدل ها در فرمت فایل راینو

طراحان شاید بخواهند که با "گردش کار مدل مرجع" به وسیله خروجی و ورودی مدل ها بین نرم افزار های آرشیکد و راینو با فرمت فایل راینو (.3dm) فعالیت کنند.

خروجی نرم افزار راینو، کاربران را قادر می سازد تا هندسه یک مدل را- با استفاده از روش های نمایش متفاوت- که در نرم افزار آرشیکد تولید شده به نرم افزار راینو انتقال دهند.

ورودی نرم افزار راینو، کاربران را قادر می سازد تا یک مدل را که در نرم افزار راینو ساخته شده است را به نرم افزار آرشیکد انتقال دهند. مدل وارد شده به عنوان یک شیء GDL که خصوصیات اصلی مدل راینو را نگهداری می کند ظاهر خواهد شد.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.