تبدیل کننده راینو- GDL

ساختن شیء های بومی آرشیکد در نرم افزار راینو

با این مجموعه ابزار، طراحان می توانند قسمتی از یک مدل راینو انتخاب شده را در فرمت فایل شیء نرم افزار آرشیکد (.gsm or .lcf) ذخیره کنند. کاربران بر اساس پیچیدگی مدل و استفاده مورد نظر آن در نرم افزار آرشیکد می توانند انتخاب کنند که یک شیء واحد (.gsm) از نرم افزار راینو یا فایل محفظه کتابخانه (.lcf) که شامل بخش های متعدد شیء می باشد را بوجود آورند.

گردش کار "ورودی شیء واحد" برای وارد کردن شیء های واحد با ابعاد کوچک یا گروه شیء های کوچک در فرمت .gsm به نرم افزار آرشیکد پیشنهاد می شود. .

گردش کار "ورودی ساختار پیچیده" برای وارد کردن- و به روزرسانی - مدل های پیچیده و بزرگتر راینو به عنوان یک مجموعه منسجم شیء های GDL با استفاده از فایل محفظه کتابخانه نرم افزار آرشیکد پیشنهاد می شود.


وارد کردن شیء تکی

باین ویدیو کلیپ نمایش می دهد که چگونه می شود شیء های واحد با ابعاد کوچک یا گروه شیء های کوچک که در نرم افزار راینو ایجاد شده اند را وارد نرم افزار آرشیکد با فرمت فایل.gsm کرد.

وارد کردن ساختار پیچیده

ببینید که چگونه مدل های پیچیده و بزرگتر راینو به عنوان یک مجموعه منسجم شیء های GDL با استفاده از فایل محفظه کتابخانه نرم افزار آرشیکد وارد می شوند و همچنین به روزرسانی می گردند.


لطفاً برای مشاهده سمینار اینترنتی ضبط شده درباره اتصال گردش کار مستقیم که در بالا ارایه گردید و همچنین برای اطلاعات بیشتر درباره محصولات شرکت گرافیسافت به سایت آموزشی مراجعه فرمایید.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.