مقایسه ویژگی‌ها

بیم کلود بیسیک

بیم کلود

همکاری گروهی همزمان

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

دسترسی از راه دور از طریق پروتکل استاندارد HTTP

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

دامنه تغییرات بالا در پهنای باند پایین

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

سازگار با HTTPS به منظور افزایش امنیت اتصال سرور

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

رابط مدیریت مرورگر

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

کار کردن بر روی نرم‌افزار و سخت‌افزار کامپیوتر

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

پشتیبانی از نسخه‌های گوناگون آرشیکد

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

رزرو خودکار

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/06.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

بیم ایکس پِرو یکپارچه، فرستادن پیامِ همزمان

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/06.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

پشتیبانی از دسترسی به پروژه از سرورهای متفاوت

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/06.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

برای راه‌اندازی در شرکت‌هایی که دفاتر کار متعدد دارند، بهینه می‌باشد

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/06.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

سازماندهی پروژه‌ها با ساختار پوشه

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/06.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

مقیاس‌پذیری منابع سرور

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/06.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

سازماندهی کاربران در گروه‌های گوناگون

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/06.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

حافظه پنهان دلتا بهینه‌شده‌ی سایت‌ 

 

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/06.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

 مدیریت کاربر مرکزی- یکپارچگی LDAP  

 

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/06.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

مدیریت نقش‌ها

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/06.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

کنترل تشخیص عیب خودکار

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/06.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

بک‌آپ خودکار سرور

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/06.png

http://graphisoft.co.ir/images/bimcloud/05.png

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.