Page 1 of 3

فرم درخواست نمایندگی دانشجویی

اطلاعات شما
نام(*)
باید حتما پاسخ داده شود

نام خوانوادگی(*)
باید حتما پاسخ داده شود

نام و نام خوانوادگی به انگلیسی(*)
نام و نام خوانوادگی را به انگلیسی وارد کنید

ایمیل(*)
ایمیل را صحیح وارد نمایید --> name@domain.com

شهر محل سکونت(*)
باید حتما پاسخ داده شود

شماره تماس(*)
باید حتما پاسخ داده شود

 
اطلاعات تحصیلی شما
مقطع تحصیلی(*)
باید حتما پاسخ داده شود

نام موسسه آموزشی(*)
باید حتما پاسخ داده شود

شهر(*)
باید حتما پاسخ داده شود

استان(*)
باید حتما پاسخ داده شود

آدرس دقیق(*)
باید حتما پاسخ داده شود

شماره تماس(*)
باید حتما پاسخ داده شود

اطلاعات موسسه آموزشی و رييس گروه آموزشی(*)
باید حتما پاسخ داده شود

مدرکی دال بر دانشجو بودن خود ارسال کنید - فقط با فرمت jpg قبول می شود(*)
فرمت فایل ارسالی فقط jpg باید باشد

 
توضیحات درخواست
دلیل درخواست نمایندگی دانشجویی(*)
باید حتما پاسخ داده شود

دلیل خود را کامل واضح توضیح دهید

شرح فعالیت علمی و فنی خود را بنویسید(*)
باید حتما پاسخ داده شود

حوزه هایی که بر آن تسلط دارید(*)
باید حتما پاسخ داده شود

یک نمونه از پروژه خود را در آرشیکد ارسال کنید - با فرمت pln(*)
فرمت فایل ارسالی فقط pln و یا zip بایستی باشد

من یک روبات نیستم(*)
من یک روبات نیستم
  Refreshچهار حرف را به دقت وارد کنید

ارسال درخواست

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.