به روز رسانی های آرشیکد

این صفحه به شما برای یافتن به روز رسانی آرشیکد که سازگار با نسخه محصولات گرافیسافت که استفاده می کنید کمک میکند.By default you will be notified, upon starting ARCHICAD, if a new update version matching your ARCHICAD language version is available. Alternatively, you can use the 'Check for Updates...' command in the ARCHICAD Help menu or download the update through this page.

 

ARCHICAD 20 Updates

  Release Notes and Downloads for Updates  
Latest Update 4020  
  Update 4012  
  Update 3016 Only for macOS

ARCHICAD 19 Updates

  Release Notes and Downloads for Updates  
Latest Update 7014  
  Update 7006  
  Update 6006  
  Update 5005  
  Update 4013 Can only be installed onto Update 4011
  Update 4011  

Deployed Installation

ARCHICAD update packages can be remotely installed on all computers of a network. On Windows platforms you need to use the MSI package available for each published update. On Mac platforms you can use the regular update package and deploy it via Apple Remote Desktop. More details: deployed installation.


Library Updates

Library Updates can be downloaded through ARCHICAD's built-in "Check for updates" feature.


Updates for Earlier ARCHICAD Versions

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.