تمرینات تعاملی قابل تنظیم آرشیکد
استاندارد ها در جلد دوم تمرینات تعاملی آرشیکد بر اساس آرشیکد 16 می باشد که در آن راه حل هایی برای راه اندازی پروژه ارایه گردیده است. این استانداردها از طریق مراحل برنامه ریزی، مناقصه، اجرا، معماری داخلی و ترسیمات کشیده شده، به آسانی قابلیت سازگاری دارند. جلد 1 تمرین های تعاملی در آرشیکد بر اساس آرشیکد 14 می باشد که امکان سازگاری استاندارد ها را به نسخه های بالاتر را دارد.
یرای اطلاعات بیشتر درباره این کتاب به سایت زیر مراجعه فرمایید.
http://www.vaneshriesullivan.com/

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.