بهترین تمرینات آرشیکد: نشان دادن مجازی ساختمان
برای تهیه با ایمیل زیر تماس بگیرید
http://www.springer.com/architecture+%26+design/architecture/book/978-3-211-32789-0

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.