ساختن مدل ساختمان های بزرگ
برای تهیه به سایت زیر مراجعهکنید
http://www.amazon.com/ArchiCAD-AutoCAD-Users-Scott-MacKenzie/dp/963887502X

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.