تصویر سازی در آرشیکد
برای تهیه به سایت زیر مراجعه کنید
http://www.graphisoft.com/ftp/pdf/CreatingDatabases_Final.pdf [2.5 MB PDF]

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.