ساختن آبجکت با آرشیکد : GDL برای مبتدیان
برای تهیه به سایت زیر مراجعه کنید
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/9630037262[2.5 MB PDF]

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.