معلم مجازی 10
سری های آموزشی DVD معلم مجازی کمک می کنند که چگونه با آرشیکد به صورت مفید کار کنند از ورژن 5.6. به بعد. این سری آموزش ها در پنج چاپ ارایه گردیده است و همچنین در دهه اخیر، دیسک های آموزشی از CD به DVD ارتقا داده شده است. محتوای این سری آموزش ها شامل 8 ساعت آموزش آرشیکد 10 می باشد.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.