امتحان آنلاین آرشیکد 

دانش فنی بیم و آرشیکد یکی از توانمندی ها و قابلیت های مهم در سراسر جهان می باشد و همچنین شرکتها به دنبال متخصصین کارآمد و حرفه ای این تخصص هستند. امتحان آنلاین آرشیکد امکان خودآزمایی توانایی و قابلیتهای فنی کاربران را در مقیاس جهانی فراهم کرده است.
شما می توانید به تعداد نا محدود و رایگان در این خودآزمایی شرکت کرده و نتایج خود را با کاربران دیگر در بخش شرکت کنندگان موفق مقایسه کنید.

تعداد شرکت کنندگان تا سال ۲۰۱۸: ۲۵۵۳۹
متوسط نمره شرکت کنندگان: ۵۸٪
بالاترین نمره: ۱۰۰٪
(Sergi Lobato, Anton Kazmin [EH-94], Artem Okhinchenko, Mohsen Far [SIMBIM], Владимир Грудский, Adam Nagy)

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.