این تمرین های تایید شده گرافیسافت منابع آموزشی آرشیکد برای کاربران آرشیکد و دانشجویان با سطح و دانش مختلف می باشد. هر قسمت شامل PDF گام به گام، ویدیو های  آموزشی و فایل های پروژه آرشیکد برای تمرین می باشد

آرشیکد متوسط - دانلود جلد سوم

طراحی مفهومی - دانلود جلد دوم

مفهوم بیم آرشیکد - دانلود جلد اول

طراحی الگوریتمی - دانلود جلد ششم

کار گروهی - دانلود جلد پنجم

آرشیکد پیشرفته - دانلود جلد چهارم

برنامه درسی بیم گرافیسافت
گرافیسافت به معلمان و استادان دانشگاه ها، برنامه درسی کامل بیم را پیشنهاد می دهد که این برنامه از تحصیل دانشجویان، معماران تازه کار و صنعت ساختمان حرفه ای پشتیبانی می کند. این دوره تحصیلی در 12 سمینار کامل برگزار می شودکه شامل جزوات درسی و جزوات استاد در طول دوره دوره می باشد.گرافیسافت به معلمان و استادان دانشگاه ها، برنامه درسی کامل بیم را پیشنهاد می دهد که این برنامه از تحصیل دانشجویان، معماران تازه کار و صنعت ساختمان حرفه ای پشتیبانی می کند. این دوره تحصیلی در 12 سمینار کامل برگزار می شودکه شامل جزوات درسی و جزوات استاد در طول دوره دوره می باشد.

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.