این تمرین های تایید شده گرافیسافت منابع آموزشی آرشیکد برای کاربران آرشیکد و دانشجویان با سطح و دانش مختلف می باشد. هر قسمت شامل PDF گام به گام، ویدیو های  آموزشی و فایل های پروژه آرشیکد برای تمرین می باشد

آرشیکد متوسط - دانلود جلد سوم

طراحی مفهومی - دانلود جلد دوم

مفهوم بیم آرشیکد - دانلود جلد اول

طراحی الگوریتمی - دانلود جلد ششم

کار گروهی - دانلود جلد پنجم

آرشیکد پیشرفته - دانلود جلد چهارم

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.