پیروزی Open BIM در رویداد Build Sydney Live در سال 2013
شرکت HDR|Rice Daubney و Obayashi Corporation 

فوریه 3 , 2014
در نوامبر 2013، شرکت HDR|Rice Daubney در استرالیا و شرکت Obayashi Corporation در ژاپن جایزه بهترین استفاده از BIM برای طراحی، درام، و هیجان در رویداد Build Sydney Live را به دست آوردند. موفقیت همکاری آنها در این پروژه وابسته به استفاده آنها از Open BIM و کار گروهی گرافیسافت آرشیکد از طریق سرور BIM بود.

ادامه مطلب

Download

© HDR|Rice Daubney and Obayashi Corporation

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.