همکاری آزمایشی OPEN BIM: کالج دبیرستان Faith Lutheran
شرکت Fulton Trotter Architects 

فوریه 3 , 2014

شرکت Fulton Trotter Architects این پروژه را به عنوان یک پروژه آزمایشی برای مشارکت BIM با تیم کامل مشاوره - نقشه برداری زمین، مهندس عمران، مهندس سازه، مشاور سیستمهای هیدرولیک، مهندس مکانیک و مهندس برق - انتخاب کردند به منظور دنباله قابلیت های FTA و تیم مشاوره برای ایجاد یک BIM به طور کامل  هماهنگ.

ادامه مطلب

Download

© Fulton Trotter Architects - Faith Lutheran College

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.