مرکز موسیقی بوداپست
استودیو طراحی Art1st 

دسامبر 21, 2016
از لحاظ معماری و فرهنگی مرکز موسیقی بوداپست یک مجموعه منحصر به فرد می باشد. آرشیکد در پایین نگه داشتن هزینه ها و تنظیم برنامه زمانی در این پروژه مشارکت داشته و همچنین عملکرد کار گروهی آن نیز کلیدی برای کارکرد موثر تیم بوده است.

ادامه مطلب

Download

Budapest Music Center, Art1st Design Studio www.art1st.hu
Photo © Peter Kis

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.