قدرت Open BIM در برابر فرجه های اندک
Douglas Muir, RA, BArch, NCARB and Mark Flamer, PE

نوامبر 12, 2013
همکاری و مشارکت بین گرافیسافت آرشیکد و مهندس NEMETSCHEK SCIA ثابت کرد که این یک ترکیب مناسب برای مقابله با مهلت تحویل اندک در مسابقات است. یک معمار و یک مهندس سازه موفق به انجام و تحویل اسناد کامل پروژه خود در عرض تنها چهار هفته شدند.

ادامه مطلب

Download

Taiwan Tower by Douglas Muir, RA, BArch, NCARB and Mark Flamer, PE

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.