این کابین با قابلیت تنظیمات متعدد و بدون در نظر داشتن سایتی بخصوص برای توضیع در تولید انبوه ساخته شده است. ایده کلی در طراحی این کابین بهره بردن از مناظر زیبای طبیعت پیرامون آن می باشد.
معماری: دفتر معماری گودموندر جانسون
برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.