در سال ۲۰۰۹، رئیس دپارتمان راه و جاده سازی گرجستان به شرکت معماری یورگن مایر اچ ماموریت طراحی ۲۰ ایستگاه استراحت برای بزرگراهی جدید می دهد. این شاهراه که در طول گرجستان ادامه دارد جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکیه را نیز به هم مرتبط می سازد.

معماری: شرکت معماری یورگن مایر اچ
برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.