طرحی غیر معمول برای یک دفتر کار و انباری که فرصتی برای ارائه طرحی خاص در نیوزیلند فراهم کرده است
دفتر معماری: معمارانِ کالینگ رینج و اسمیت
برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.