دفتر معماری ویلسون در شهر بریزبِنِ استرالیا از سال ۱۸۸۴ فعال می باشد
معماری: دفتر معماران ویلسون
برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید

تمامی حقوق نزد گرافیسافت محفوظ می‌باشد.           گرافیسافت قسمتی از گروه نِمِتچِک می‌باشد.